Julkaistu:

Pe 8.9.

Päivän lähdöt:

  • klo: 6.30/9.00/17.30

1) Deadlift

  • e3m
  • 3x 3

2) Ohs (bb from the ground)

  • e2m
  • 5x 3-5

3) Amrap 12′

  • 8 Hang power snatch@ ahafa
  • 10 steps Oh lunge walk @20/10kg plate
  • 12 Burpee on plate
  • 10 steps Backward lunge walk  @20/10kg plate