Julkaistu:

Ke 20.2.

Clean technique day

a) emom 6

1x clean deadlift

1x clean pull

1x clean high pull

@ easy weight

 

b) emom 5

3x high hang power clean @easy weight

 

c) emom 5

1x high hang clean

1x hang clean

2x power jerk

 

d) e1,5m x 6

2x clean & jerk (split)

@moderate weight

 

e) e1,5m x 6

1x clean @find heaviest lift of the day